facebook

Panorama Kruszwicka

kruszwica

BIP

kruszwica

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kultura

Kultura w życiu człowieka obejmuje wiele dziedzin. Kultura pomaga nam w przełamywaniu barier i pokonywaniu uprzedzeń. Stanowi pomost pomiędzy pokoleniami i buduje tożsamość cywilizacyjną przyczyniając się do powstania dziedzictwa kulturowego. Jest świadectwem wartości funkcjonujących w obecnym i przyszłym czasie. Jest wyzwaniem dla kolejnych pokoleń a krzewienie jej to nasza misja.

Twórcami kultury nie są tylko wybitne jednostki, autorzy wielkich dzieł, ale ogół społeczeństwa – właśnie każdy z nas.

 

^ Top