facebook

Panorama Kruszwicka

kruszwica

BIP

kruszwica

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Sport

Sport jest jednym z kluczowych elementów życia społecznego. Trudno wyobrazić sobie nasze codzienne życie bez sportu. Miliony ludzi na świecie uprawiają sport dla zdrowia i kondycji fizycznej oraz po to, aby odczuć poczucie wspólnoty i współzawodnictwa z innymi. Nie ulega wątpliwości, że uprawiając sport wdrażamy wiele wartości: tolerancję, ducha działania zespołowego, poczucie sprawiedliwości i siłę charakteru. Dlatego właśnie sport stanowi niezastąpione narzędzie wychowawcze. Musimy lepiej wykorzystywać edukacyjne wartości sportu. Szczególnie ważne jest dla nas wprowadzenie młodych ludzi w świat sportu. Podstawy dla aktywnego uprawiania sportu w wolnym czasie, aż do późnego wieku, rodzą się w kształtujących nas latach dzieciństwa i wczesnej młodości. We wczesnym dzieciństwie i młodości sport wywiera znaczny wpływ na rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i intelektualny. Promuje odpowiednie zachowania, kształtuje charakter i tożsamość oraz poprawia naszą ogólną kondycję.


Sport jest jedną z niewielu dziedzin, w których możliwa jest tak sprawna i skuteczna integracja mniejszości etnicznych, osób upośledzonych psychicznie lub fizycznie, a także współpraca pomiędzy młodszym i starszym pokoleniem. Sport uczy ponadto wszelkich zasad życia społecznego: poszanowania wartości, szacunku dla innych, przestrzeganie zasad, poczucie solidarności i chęć do podejmowania zwiększonego wysiłku, utrzymanie dyscypliny w grupie, umiejętność życia we wspólnocie. Poza tym wszelkie obiekty sportowe służą jako miejsca spotkań, które integrują ludzi, a zwłaszcza młodzież. Wzmacniają się przez to więzi społeczne.

^ Top