facebook

Panorama Kruszwicka

kruszwica

BIP

kruszwica

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Dyrekcja  Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 12.00 do godziny 10.00.

3. Najmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pokoju w miarę posiadanych możliwości.

6. Hotel ma obowiązek zapewnić:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • bezpiecznego pobytu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa  tylko i wyłącznie za jego zgodą,
  • wymianę bielizny pościelowej i wymianę ręczników co 3 dni lub na życzenie gościa,

7. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielanie informacji związanych z pobytem  budzenie o wyznaczonej godzinie

8. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi dyrekcji hotelu natychmiastową reakcję .

9. Hotel odpowiada za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe oraz dzieła sztuki wyłącznie w przypadku złożenia ich do depozytu hotelowego.

10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11.  Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucze pozostawić w recepcji.

12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobą trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należna za pobyt opłatę.

13.  Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

14.  W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy  od godziny 22.00 do godziny 7.00.

15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

16. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu niezrealizowanej rezerwacji, gość , który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tego pokoju.

17. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Wyceny uszkodzeń dokonuje pracownik recepcji.

18. Hotel może  odmówić przyjęcia Gościa, który podczas pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym zostaną złożone w hotelowym depozycie i przechowane przez okres 3 miesięcy.

20.  Wynajęcie pokoju jest adekwatne z akceptacją powyższego regulaminu.

^ Top